Rita Strautmane
Rita StrautmaneGeštaltterapija, EMDR, KBT (kognitīvi biheiviorālā terapija), Marte Meo terapija

rita@terapijas.lv

(+371) 29 101 368

Biogrāfija

Moto: Ja cilvēks vēlas kaut ko izdarīt, viņš meklē iespēju. Ja, nē, tad viņš meklē iemeslus.

Psihoterapijas virziens: Geštaltterapija, EMDR, KBT (kognitīvi biheiviorālā terapija), Marte Meo terapija

 

Izglītība:

 • Supervizore_2017
 • LU doktorante klīniskajā psiholoģijā un kognitīvi biheiviorālā terapijā;
 • Psihoterapeite, geštaltterapeite_2012;
 • Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija - psihologs (Maģistra grāds)_2012;
 • Rīgas Geštalta institūts - geštaltterapijas praktiķe_2010;
 • Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija - psihologs (Bakalaura grāds)_2008;
  Marte Meo praktiķe_ 2010

 

 • Papildus apmācības:
  EMDR speciāliste (darbs ar traumu un pēc traumatiskā stresa pārstrāde)_2012;
 • Darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un rehabilitācija_2012;
 • Darbs ar Metaforiskām un Asociatīvām kārtīm(OH-Cards)_2011;
 • Eneagrammas praktiķe_2011;
 • Darbs ar procedurālo atmiņu un ķermenisko apjaušanu geštaltterapijā_2010;
 • Psihiatrija un psihofarmakoloģija_2010;
 • Darbs ar seksualitāti geštaltterapijā_2010;
 • Attīstību atbalstošs dialogs dzīves kvalitātes uzlabošanai_2007;
 • Pozitīvā psiholoģija un transpersonālā psiholoģija_2006.

Apmācībā:
Marte Meo terapeits_2010.

 • Problēmu spektrs:
  Psihodiagnostika (personības un intelekta izpēte bērniem un pieaugušajiem; bērnu gatavība skolai);
 • Krīzes situācijas: ģimenē, attiecībās, darbā, tuva cilvēka zaudējums, ierastās vides maiņa, izšķirošu lēmumu pieņemšana;
 • Darbs ar pāriem;
 • Darbs ar psihosomatiskām izpausmēm: galvassāpes, trauksmes izjūta, bezmiegs, murgi, pazemināts enerģijas līmenis ikdienā u.c.;
 • Konfliktu situācijas izpēte un risināšana, izmantojot Marte Meo metodi (video materiālu veidošana un analīze): savstarpējās attiecībās, attiecībās ar bērniem;
 • Psiholoģiskās un psihoterapeitiskās atbalsta grupas, personības izaugsmes treniņi.

Valodas: Latviešu, Krievu

 

Organizācijas:
Latvijas Geštalta Terapijas asociācija (LGTA);
Latvijas Profesionālo Psihologu asociācija (LPPA).

Darba vieta:
 Jūrmala - Bulduri;
„Neirožu klīnika” Dzintari;
Rīga-centrs, Barona iela 32.

Kristīne Caturova
Kristīne CaturovaPsihologa prakse, Psihoterapijas speciālista prakse

kristine@terapijas.lv

(+371) 29 269 838

Biogrāfija

Izglītība psiholoģijā:

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (2012);
Marte Meo terapeits (2011);
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (2008)
Papildus apmācība:

Smilšu spēles terapija (2013);
Sertifikāts „Vudkoka- Džonsona SI Kognitīvo spēju testa" lietošanā (2009);
Sertifikāts „Psiholoģiskā konsultēšana (uz atrisinājumu fokusētā konsultēšana) un grupu terapija” (J.Česnokovas un profesora Ph.D. A.Ļihtarņikova autorprogramma, Sanktpēterburga, 2004)
Darbības jomas:

Smilšu spēles terapija;
Marte Meo terapija;
Psiholoģiskā konsultēšana bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem;
Psiholoģiskā izpēte;
Psiholoģisko atbalsta grupu vadīšana;
Personības izaugsmes treniņu vadīšana.
Darba valoda: Latviešu, krievu

Asociācijas:

Latvijas Profesionālo psihologu asociācija;
Latvijas Psihologu biedrība;
Smilšu spēles terapijas biedrība
Darba vieta: Psihologa privātprakse,

Jūrmala, Dubultu poliklīnikas telpās, 207. kabinets, Slokas iela 26