Previous Next

Kas ir ēriksona hipnoze?

Sākšu ar to, ka izšķir divas hipnozes pieejas: tradicionālā hipnoze un M. Ēriksona hipnoze. Abas pieejas būtiski atšķiras.

 

Tātad tradicionālā hipnoze ir autoritāra, ar tiešām suģestijām un klienta pakļaušanos terapeitam. Tāpēc terapeitam pārspīlēti tiek piedēvēta vara un rezultāts un bieži arī pārdabiskas spējas. Tieši no tā klienti visbiežāk baidās, jo nevēlās būt cita cilvēka varā. Tas asociējas ar zombēšanu, bailēm tikt izmantotam. Lai gan patiesībā tas ir un paliek tikai stereotips, jo ir pierādīts, ka pat visdziļākajā transā klientu nevar piespiest darīt kaut kādas darbības, kas būtu pretējas viņa morālei un vērtībām. Kādam par otru var būt tikai tā vara, ko tas pats ir iedevis. Direktīvā hipnoze nenoliedzami ir iedarbīga un vērtīga metode, tomēr balstās uz klienta ticību terapeita spējām, tātad atdod varu par problēmas risinājumu otram.

Savukārt Ēriksona pieeja balstās uz klienta paša spējām un tieši klients ir tas, kurš risina situāciju, kuram pieder vara pār risinājumu. Šeit nevis klientam tiek ielikts kāds uzstādījums un viņš to bezkritiski pieņem, bet klients pats izvēlās, kādi mērķi un uzstādījumi viņam der, savukārt terapeits palīdz atklāt un radīt šos uzstādījumus. Šo pieeju drīzāk var raksturot kā sadarbību, vienlīdzību, kā blakus būšanu, kur klients ir maksimāli brīvs, patiesībā - noteicējs terapijas procesā. Bieži tiek izmantota sarunu hipnoze, kas ir dziļi terapeitiska metode. Šīs tehnikas profesionālis noteikti bija pats psihoterapeits Miltons Ēriksons, kurš mēdza savus klientus dziedināt ar trāpīgām metaforām. Protams, terapeitam ir savi „burvju triki”, - tomēr tie sastāv no zināšanām par cilvēka psihes īpatnībām un tehnikām, kas atvieglo klienta pašhipnozes norisi. Tātad būtībā terapeits ir kā tehniķis, kas palīdz klientam nonākt pašhipnozes stāvoklī. Bet par rezultātu atbild vienīgi klienta bezapziņa. Jo nevienam terapeitam nav unikālas varas par klientiem. Klients mainās tad un tik daudz, cik viņš pats ir gatavs un motivēts. Patiesībā – viens no mērķiem hipnopsihoterapijā ir – pašhipnozes apmācība –, lai klients varētu pats apzināti un mērķtiecīgi praktizēt šīs prasmes. Te svarīgi piekrist – ka lielākoties resursi mūsu problēmu risinājumiem atrodas mūsos pašos, mūsu bezapziņas dziļumos. Visbiežāk mēs netiekam uz priekšu vai arī esam bezizejā, ja nav piekļuves šiem resursiem. Un, jo vairāk apzinīgais loģiskais prāts cenšas kaut ko atrast loģiskajos saprāta plauktos, vadoties pēc līdzšinējām shēmām un uztveres – jo vairāk bezcerības. Ļoti bieži mēs nevaram atrast izeju, jo skatāmies tieši uz bezizeju un atdodam tam visu savu enerģiju.

Kā pagriezt savu skatienu uz risinājumiem, kā ieslēgt gaismu pašam savā iekšējā bagātību krātuvē? Atvērt sevī resursus izmaiņām, uzticēties paša spēkiem un iespējām – tas prasa arī drosmi. To visefektīvāk ir darīt ar hipnoterapijas palīdzību. Ēriksona hipnoze ļauj daudz dziļāk iepazīt pašam sevi, apgūt spējas spēt pašam sev palīdzēt, rosina un stiprina klienta izaugsmes procesus.